Công ty TNHH TM và KT Điện Miền Trung

Dự án tiêu biểu

NHÀ MÁY NƯỚC NHƠN TRẠCH

NHÀ MÁY NƯỚC NHƠN TRẠCH

NHÀ MÁY NƯỚC NHƠN TRẠCH

Xem chi tiết >>

NHÀ MÁY TOÀN CẦU LIXIL VIỆT NAM

NHÀ MÁY TOÀN CẦU LIXIL VIỆT NAM

Lắp đặt đường dây 22kV và 02 TBA 1.250kVA 22/0.4kV

Xem chi tiết >>

TẬP ĐOÀN DAO-HEUANG

TẬP ĐOÀN DAO-HEUANG

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện

Xem chi tiết >>