Dự án
KHU PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI NAM SÀI GÒN - GIAI ĐOẠN 1- TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

KHU PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI NAM SÀI GÒN - GIAI ĐOẠN 1- TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Cung cấp, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đóng điện, vận hành và bảo trì hệ thống điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

Dự án