Dự án
MỞ RỘNG NHÀ MÁY SƠN KCC VIỆT NAM

MỞ RỘNG NHÀ MÁY SƠN KCC VIỆT NAM

Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điện, hệ thống internet, server, hệ thống nguồn và máy tính,.. cho dự án Mở rộng Nhà máy sơn KCC Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch 1, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Dự án