Sản phẩm
Trạm biến áp hợp bộ

Trạm biến áp hợp bộ

Chức năng

  • Khả năng ngắt dòng cao nhất
  • Phối hợp kỹ thuật tối ưu ( Phân tầng và lọc )
  • Công cụ kỹ thuật công suất lớn
  • Bảo vệ quá tải tối ưu
  • Đảm bảo kết hợp giữa Át – tô – mát và Công – tắc – tơ, Rơ le
  • Hiệu suất cao và đáng tin cậy
  • Chất lượng tốt hơn và thời gian sử dụng lâu hơn
  • Đối với hệ thống phân phối điện
  • Đối với bảo vệ động cơ và thiết bị điều khiển
  • Đối với điều khiển, chuyển mạch và bảo vệ động cơ, mạch điện
Sản phẩm khác